De SCAB draait op de krachten van vrijwilligers en de onmisbare financiële steun van “de vrienden van de SCAB”.

De SCAB Hasselt organiseert al meer dan 25 jaar tal van culturele activiteiten (cursussen, muziek en theatervoorstellingen, lezingen, filmavonden, enz.) voor alle inwoners van Hasselt en levert daarmee een bijdrage aan het versterken van de gemeenschapszin en leefbaarheid in Hasselt. Door vriend te worden van de SCAB maakt u het mogelijk dat de SCAB hier nog jaren door mee kan gaan en het aantal activiteiten kan uitbreiden. Als tegenprestatie ontvangt u: maandelijks de (digitale) nieuwsbrief; speciale uitnodigingen (nieuwsflitsen); korting op entreegelden. De SCAB heeft de culturele ANBI status en dus is uw bijdrage aftrekbaar voor de belasting.
U kunt vriend worden van de SCAB door u op te geven via het onderstaande formulier. De vriendenbijdrage is min. €15 (meer mag). Kiest u voor een bijdrage van €25 of hoger dan komen ook uw huisgenoten in aanmerking voor korting op de entreegelden.

Alvast bedankt voor uw vriendSCAB!

Aanmeldformulier

    Bedrag *:
    €15,-€25,-Ander bedrag, namelijk: €

    Afschrijving *:
    Tot wederopzegging geef ik hierbij toestemming het aangegeven bedrag jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.Tot wederopzegging maak ik het aangegeven bedrag jaarlijks over naar bankrekening NL38 RABO 0325644861 t.n.v. Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek Hasselt.