SCAB staat voor Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek Hasselt. De SCAB is een stichting, een organisatie die bestaat uit een bestuur en werkgroepen, die volledig wordt gerund door vrijwilligers. De stichting is op 21 maart 1992 opgericht. De stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 41024719 (RSIN 813658913) en heeft de culturele ANBI status.

Doelstelling

De SCAB heeft tot doel een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van, en in contact te brengen met cultuur en doet dit middels het organiseren van kleinschalige, laagdrempelige activiteiten zoals literaire avonden, lezingen, theater- en muziekvoorstellingen, cursussen en het vertonen van films.

Beleid

Het beleid van de SCAB richt zich volgens haar oprichtingsakte op de volgende belangrijke punten: • het organiseren van culturele activiteiten in de breedste zin; • het bereiken van een zo breed mogelijk publiek; • het bevorderen van interesse voor culturele activiteiten bij de inwoners van Hasselt e.o.; • het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De SCAB werkt conform een privacy protocol. U kunt hier de AVG Verklaring SCAB - 26 Juli 2018 bekijken/downloaden.

Financiën

De activiteiten van de SCAB worden gefinancierd uit de jaarlijkse donaties van de vrienden de SCAB, toegangsgelden van de deelnemers aan de activiteiten, een jaarlijkse subsidie van de gemeente Zwartewaterland, incidentele subsidies van andere subsidieverleners (bijv. Prins Bernard Cultuurfonds) en incidentele sponsors. De SCAB heeft de culturele ANBI status omdat het een culturele instelling is. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Het  SCAB Jaarverslag 2023  is hier te bekijken/downloaden.

Bestuur en werkgroepen

De leden van het bestuur en de werkgroepen bestaan uitsluitend uit vrijwilligers en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Johannes Huisma, voorzitter
  • Bram Vat, penningmeester
  • Tineke van de Wetering, secretaris
  • Corrie Folkersma, algemeen lid

Gegevens van de SCAB

Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek Hasselt
p/a Dr. H.A.W. van der Vechtlaan 34
8061 HK Hasselt

E-mail: SCAB-Hasselt@hotmail.com
IBAN SCAB: NL38RABO0325644861