Word vriend van SCAB

De SCAB draait op de krachten van vrijwilligers en de onmisbare financiële steun van "de vrienden van de SCAB". De SCAB organiseert al meer dan 25 jaar tal van culturele activiteiten (cursussen, muziek en theatervoorstellingen, lezingen, filmavonden, enz.) voor alle inwoners van Hasselt en levert daarmee een bijdrage aan het versterken van de gemeenschapszin en leefbaarheid in Hasselt. Door vriend te worden van de SCAB maakt u het mogelijk dat de SCAB hier nog jaren door mee kan gaan en het aantal activiteiten kan uitbreiden. Als tegenprestatie ontvangt u: maandelijks de (digitale) nieuwsbrief; speciale uitnodigingen (nieuwsflitsen); korting op entreegelden. De SCAB heeft de culturele ANBI status en dus is uw bijdrage aftrekbaar voor de belasting.

U kunt vriend worden van de SCAB door u op te geven via het onderstaande formulier. De vriendenbijdrage is min. €15 per gezin (meer mag).

Alvast bedankt voor uw vriendSCAB!

Naam

E-mail

Adres

Postcode

Telefoon

Iban nummer

Bijdrage (jaarlijks of eenmalig)

€15,- €20,- €25,- €30,- ander bedrag, namelijk: